گردهمایی هم اندیشی مدیران عامل و مدیران بازرگانی و صادرات شرکتهای گروه صنایع شیر ایران

The 2015-16 Financial Aid Months Officially Kicks-Off with the CSS PROFILE
August 31, 2019
Long-lasting Relationships: Just How To Maintain The Fire Burning?
September 3, 2019
نشست هم اندیشی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران با شرکتهای گروه صنایع شیر ایران (پگاه) در تاریخ 10/06/98 با حضور مدیرعامل محترم صنایع شیر ایران جناب آقای مهندس قدوسی، سرپرست شرکت بازرگانی سرکار خانم مهندس اسدی بهمراه معاونین صادرات و تامین و توزیع ومدیران عامل شرکتهای گروه به همراه معاونین و مدیران بازرگانی و صادرات برگزار گردید. در ابتدا جناب آقای مهندس قدوسی با تاکید بر شفافیت ، رعایت قوانین و مقررات ، تنظیم و ابلاغ منشور ده گانه فرمودند انتظار ما این است که مدیران عامل شرکت ها با تکیه بر خرد جمعی و با همفکری کارشناسی نسبت به تامین تولید و صادرات اقدام و برای تمام کارهایی که انجام می شود گزارش های توجیهی مناسب و قابل دفاع ارایه نمایند. مهندس قدوسی در ادامه افزودند : شرکتهای گروه بایستی مشتری مداری را با بالا بردن کیفیت حفظ و به کاهش ضایعات کمک نمایند.پس از آن مسائل و مشکلات حوزه تامین و توزیع مواد اولیه، پاکات و ماشین آلات و تجهیزات تولید مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی مبسوط از عملکرد شرکت بازرگانی در خصوص تامین و بسته بندی مورد نیاز شرکت های گروه در سال جاری و سنوات گذشته توسط همکاران معاونت تامین و توزیع شرکت ارائه گردید و همچنین راهکارهای عملیاتی و اجرایی از سوی شرکتها گروه و شرکت بازرگانی مطرح و مورد بحث و گفتگو قرارگرفت. در ادامه جلسه پس از تاکیدات جناب آقای مهندس قدوسی بر متمرکز سازی صادرات در شرکت بازرگانی و اهمیت صادرات در توسعه فروش و افزایش سودهی شرکتهای گروه ، گزارش عملکرد صادرات صنایع شیر ایران طی 5 ماهه اول سال 1398 توسط جناب آقای مهندس محمودیان معاون صادرات ارائه و ایشان به سوالات و مباحث مطرح شده از سوی مدیران عامل و نمایندگان صادرات شرکتهای گروه پاسخ دادند. در پایان جلسه از 5 شرکت برتر در امر صادرات ( پگاه اصفهان، تهران، فارس،گلپایگان و زنجان) با اهدا هدیه و لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.