parallax background

معرفی شرکت بازرگانی

شرکت بازرگاني صنايع شير ايران یکی از شرکتهاي تابعه صنايع شير ايران (پگاه ) مي باشد که در راستاي اهداف و سياستهاي نوين توسعه اقتصادي کشور و هم افزایی ظرفيت و توان بالقوه 16شرکت گروه پگاه و به منظور تأمين نهاده های دامی ، تسريع در تأمين مواد اوليه، بسته بندي و ماشين آلات ایجاد شد.
ادامه مطلب

 
product rating