بازدید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از پگاه تهران

انتصاب در شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران
September 2, 2017
حضور پگاه در نمایشگاه بغداد
September 2, 2017

بازدید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از پگاه تهران

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) از پگاه تهران بازدید نمودند
در مورخ 95/11/7 درراستای توسعه تعاملات ، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران از شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران بازدید نمودند .
در ابتدای این بازدید دکتر جودکی مدیر عامل پگاه تهران ضمن خیر مقدم به مدعوین ، به معرفی شرکت پگاه تهران پرداخته و با اشاره به گستردگی صنعت شیر در کشور ، به پتانسیلهای موجود در این صنعت در راستای توسعه فیمابین پرداختند .
همچنین در ادامه این مراسم میهمانان از خطوط تولید وفرآوری محصولات لبنی این شرکت بازدید و جلسه ای در راستای گسترش روابط ، کارگزاری و واردات و توزیع کره برگزار نمودند .